Έναρξη του μαθήματος «Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών» ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ.

Την Δευτέρα 11/03/2024 θα ξεκινήσει η διδασκαλία του μαθήματος «Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών» στην αίθουσα 3 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα (16:00-18:45).

Ο Διδάσκων,

Ε. Καταφυλής (PhD)