Ανακοίνωση – Μεταδεδομένα

Στο Moodle έγινε ανακοίνωση σχετικά με το αυριανό μάθημα.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης