ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΣΤ Εξάμηνο-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Λόγω της Καθαράς Δευτέρας, η αναπλήρωση του μαθήματος «Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών» θα γίνει την Τετάρτη 20/03/2024 στην αίθουσα 3 με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα (16:00-18:45).

Ο Διδάσκων,

Ε. Καταφυλής (PhD)