ΠΡΑΚΤΙΚΗ – Κατάταξη ΕΣΠΑ

ανακοινώνεται η τελική κατάταξη των φοιτητών που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι 8 πρώτοι.

Κατάταξη-ΕΣΠΑ