Συνάντηση Erasmus+ για τη συμπλήρωση των αιτήσεων, ΕΠΕΙΓΟΝ

Όσοι/όσες φοιτητές/τριες χρειάζονται βοήθεια αναφορικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ (Σπουδές, ΠΑ, After Placement/ χειμ. εξ. 24-25) καλούνται να έρθουν την Πέμπτη 28/3 και ώρα 10.30 στην αίθουσα 8. Παρακαλώ να έχετε μαζί σας σε usb τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (αναλυτική βαθμολογία, πτυχίο γλώσσας, δελτίο ΑΤ, σε pdf)

Μ. Χατζηλία