Υπηρεσίες πληροφόρησης – αναβολή μαθημάτων

Αναβάλλονται τα μαθήματα την Πέμπτη και Παρασκευή 28-29 Μαρτίου λόγω ασθένειας της διδασκουσας.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)