Υπηρεσίες πληροφόρησης – επείγουσα ανακοίνωση

Το μάθημα της Τετάρτης 03/04/2024 αναβάλλεται λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας. Παρακαλούνται οι φοιτητές της ομάδας Α να προσέλθουν σε όποια ομάδα τους εξυπηρετεί είτε την Πέμπτη είτε την Παρασκευή.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)