Προηγμένα Θέματα Περιγραφής

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/discuss.php?d=763) για το μάθημα της Τετάρτης 17 Απριλίου 2024.