ΝΕΑ Ανακοίνωση για το μάθημα των Μεταδεδομένων

Παρακαλείστε να μεταβείτε στο Moodle για την ΝΕΑ ανακοίνωση σχετικά με τα εργαστήρια της Τρίτης και της Πέμπτης.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης