Έκτακτη ανακοίνωση -Σεμινάρια – Εργαστήρια για το Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα από το έργο ΜΕΛΟΣ – Σύνδεσμος

Έκτακτη ανακοίνωση το σημερινό online zoom θα πραγματοποιηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/98172386818?pwd=V0R3OFoyMFBneWF1c0E1ZUJoMDJTUT09