Ανακοίνωση για το μάθημα Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων

Παρακαλείστε να μεταβείτε στο moodle για ανακοίνωση σχετική με το σύγγραμμα του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Χ. Ι. Θεοδωρίδου