Αξιολόγηση μαθήματος “Συντήρηση και διατήρηση υλικού “

Στο moodle του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι κωδικοί αξιολόγησης. Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα το συντομότερο δυνατό.

Η διδάσκουσα

Δρ. Αναστασία Τσελεπίδου