Νέα Συμφωνία Erasmus+ για Σπουδές με το πανεπιστήμιο OsloMet, στη Νορβηγία

Σας ενημερώνουμε για τη νέα συμφωνία Erasmus+ με το Oslo Metropolitan University, στο Όσλο στη Νορβηγία. Με τη συμφωνία, σας δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθείτε για Σπουδές στη Νορβηγία μέσω του προγράμματος Erasmus+ και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.