Ανοικτή παρουσίαση “ΓΑΚ, έλεγχος, εποπτεία και εκκαθάριση των Δημόσιων Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων στην Ελλάδα” Ομιλήτρια: Αναστασία Δικοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανοικτή παρουσίαση “ΓΑΚ, έλεγχος, εποπτεία και εκκαθάριση των Δημόσιων Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων στην Ελλάδα” Ομιλήτρια: Αναστασία Δικοπούλου

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση