Ανοικτή παρουσίαση “ΓΑΚ, έλεγχος, εποπτεία και εκκαθάριση των Δημόσιων Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων στην Ελλάδα” Ομιλήτρια: Αναστασία Δικοπούλου

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχείριση Ενεργών Αρχείων» Ζ’ Εξαμήνου, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε σε ανοιχτή παρουσίαση που διοργανώνεται σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κύριο φορέα διαχείρισης και εποπτείας των αρχείων στην Ελλάδα. Η παρουσίαση θα αφορά παρουσίαση του ρόλου των Γ.Α.Κ. στον τομέα της Εποπτείας, Ελέγχου και Εκκαθάρισης των Δημόσιων Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων.  Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η κ. Αναστασία  Δικοπούλου, Αρχειονόμος με  ΜΒΑ, Προϊσταμένη στο Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων –  Επιλογής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων των ΓΑΚ.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, μέσω τηλεδιάσκεψης στη ψηφιακή πλατφόρμα  ΖΟΟΜ (αιθ. 102) και τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/96227094948?pwd=WHRFZ09jOHAxMGY2cjJSendxekYyZz09

Η παρουσία και η συμμετοχή σας θα είναι ιδιαίτερα τιμητική για τους διοργανωτές.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλήτριας

Η κ. Αναστασία Δικοπούλου, με σπουδές στην Αρχειονομία, Βιβλιοθηκονομία, Μουσειολογία και μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, διαθέτει εικοσαετή και πλέον εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης αρχείων και της διαχείρισης της πληροφορίας. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο πεδίο του σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (Ergodata SA) και είναι πιστοποιημένη ως επιθεωρητής ελεγκτής ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Έχει εργαστεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στη Νομαρχία Αθηνών, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Στον τομέα της χρήσης προτύπων διαχείρισης αρχείων έχει παραδώσει σεμινάρια σε στελέχη εταιρειών και πανεπιστήμιων σε Ελλάδα και Κύπρο. Υπήρξε υπεύθυνη της Υπηρεσίας Αρχείου και της Βιβλιοθήκης του Ολυμπιακού Χωριού κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004). Έχει διατελέσει τακτικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2010-2013). Οι δημοσιεύσεις της σε επιστημονικά περιοδικά αφορούν στη διαχείριση αρχείων, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από το έτος 2007 έως και το έτος 2015 έχει συμμετάσχει, ως μέλος Ομάδας Έργου, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων των Γ.Α.Κ., χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους εργάζεται από το έτος 2006, ενώ από το Μάιο του 2019 υπηρετεί ως προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων των Γ.Α.Κ..