Επιστημονική Επικοινωνία και Δημοσίευση – Αλλαγή στο Πρόγραμμα

Το μάθημα της Τρίτης 22ης Οκτωβρίου 2019 (και για τις δύο ομάδες) θα
πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) όπου θα παρακολουθήσουμε ημερίδα με
τίτλο: «Ανοικτή πρόσβαση για ποιον; Δικαιοσύνη στην ανοικτή πρόσβαση».
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα της ημερίδας, μπορείτε να δείτε
εδώ :
https://www.auth.gr/news/press/27205

Παρακαλώ να είστε όλοι και όλες εκεί. Ραντεβού στις 9.15 π.μ. για την εγγραφή, έξω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική και θα κρατηθεί παρουσιολόγιο.

Μετά την ολοκλήρωση της Ημερίδας θα δοθεί Βεβαίωση παρακολούθησης.

Ά. Δεληγιάννη