ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥΣ

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ενημερώνει ότι για τα παρακάτω μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διδασκαλίας τους έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από το ΔΙΠΑΕ. Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων και οι διδάσκοντες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην προσέρχονται στις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών μέχρι την ενημέρωση έναρξής τους. Τα μαθήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πολιτική της Πληροφορίας

Θεσμοί της ΕΕ και Αρχεία

Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και Αρχεία

εκ του Τμήματος