ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

“Oι φοιτητές που έκαναν αίτηση για Σίτιση, έστειλαν τα δικαιολογητικά με e-mail εμπρόθεσμα αλλά δεν αξιολογήθηκαν  γιαυτό  δεν βλέπουν το όνομά τους στη λίστα, παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους με τα δικαιολογητικά στο γραφείο Σίτισης από 5/12 μέχρι τις 15/12/2019”