ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τις ώρες προσέλευσης στο μάθημα στην παρακάτω διεύθυνση (moodle εξετάσεων).
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=173

ο διδάσκων
Αριστείδης Ντόμπρος, ΕΔΙΠ