Διευκρίνιση 1 για τις δηλώσεις εργαστηριών για φοιτητές στο ΣΤ’ εξάμηνο και άνω

Έχει προστεθεί στο moodle η διευκρίνιση 1. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347