Θησαυροί_Zoom

Αύριο Τετάρτη 1 Απριλίου στις 9.00 θα γίνει το μάθημα (θεωρία και εργαστήριο) μέσω της πλατφόρμας zoom. Επισημαίνεται ότι το εργαστήριο θα διεξαχθεί και για τις 2 ομάδες την ίδια ώρα, αμέσως δηλαδή μετά τη θεωρία.
Πληροφορίες για τη σύνδεσή σας υπάρχουν στο μάθημα “Δηλώσεις μαθημάτων” στο moodle. Σας περιμένουμε 🙂