Αναπληρώσεις μαθημάτων για “Βάσεις Δεδομένων” και “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ”

Έχει ανακοινωθεί ο προγραμματισμός των αναπληρώσεων για τα μαθήματα “Βάσεις Δεδομένων” και “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ” ως εξής: