Αναπλήρωση Βάσεων Δεδομένων

Ενδεχομένως εκ παραδρομής να ανέφερα κάτι διαφορετικό προφορικά για την αναπλήρωση στις Βάσεις Δεδομένων. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, η αναπλήρωση θα γίνει σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ανακοίνωσης που έχει αναρτηθεί στο moodle: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350