Πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος των Βάσεων Δεδομένων στο τρέχον εξάμηνο

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες στην ανακοίνωση εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350