Εξέταση εμβόλιμης στις Επικοινωνίες – Δίκτυα

Δείτε στο Moodle την τροποποιημένη ανακοίνωση Ημ. ανακοίνωσης Τρι. 28-Απρ-2020 (τροποποίηση 27/5/2020) › Εξέταση εμβόλιμης για το μάθημα Επικοινωνίες-Δίκτυα: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356