Παράταση προθεσμίας εργασιών για τα μαθήματα Πληροφορικής

Λόγω της αναβολής έναρξης της εξεταστικής αλλάζουν οι προθεσμίες παράδοσης των εργασιών, λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στα αντίστοιχα μαθήματα στο Moodle σύμφωνα με τα παρακάτω: