Ταξινομικά Συστήματα Ι – Ομάδες εξέτασης (1-7-2020)

Έχουν αναρτηθεί στο moodle (παλιό πρόγραμμα), οι ομάδες εξέτασης και οι ώρες για αύριο Τετάρτη 1-7-2020. Όποιοι φητοιτές-τριες δεν έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος, μπορούν να την υποβάλλουν μέχρι αύριο το μεσημέρι και θα μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στην αυριανή εξέταση.