Πληροφορίες για την εξέταση των μαθημάτων Τεχν. Ιστού και Επικοινωνίες – Δίκτυα για την εξεταστική Σεπτ. 2020

Οι πληροφορίες για την εξέταση είναι εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21

Το υλικό του μαθήματος είναι εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356