Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής στο συνημμένο αρχείο