ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ/Τ.Ε.Ι.

Προσοχή: τα παρακάτω αφορούν ΜΟΝΟ φοιτητές/φοιτήτριες Τ.Ε.Ι. (παλαιό πρόγραμμα σπουδών, 6μηνη πρακτική άσκηση)


Ο αριθμός φοιτητών/φοιτητριών Τ.Ε.Ι. που θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ κατά το ΕΕ_2023 είναι 8 άτομα.

• Έναρξη Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ: 01/04/2023
• Λήξη Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ: 30/09/2023


Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.ihu.gr/crm και χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του UniPortal, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για ΠΑ.
Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 22/02/2023 και ολοκληρώνεται στις 05/03/2023.
Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης.
ΤΑ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ/ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.
Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να προσκομίσει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:
«ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.
«ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ.
«ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΑ ΕΕ2023, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη»
«ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη
«ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Παρακαλώ όσοι/όσες ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος στην πρακτική άσκηση ΕΕ2023 και δεν παρακολουθήσατε την ενημερωτική συνάντηση της Παρασκευής 17/2, να με ενημερώσετε με e-mail.

Άρτεμις Δεληγιάννη, Ε.ΔΙ.Π.