Μικρές αλλαγές στις ώρες εξέτασης των ομάδων για • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/page/view.php?id=297