Ταξινομικά Συστήματα Ι – Έκτακτη ανακοίνωση για το σημερινό μάθημα

Για έκτακτους προσωπικούς λόγους, το σημερινό μάθημα στα Ταξινομικά Συστήματα Ι, θα πραγματοποιηθεί και για τις δύο ομάδες μαζί (Α΄και Β΄) στις 14:00 μ.μ.

Θα δοθεί τεστ εξάσκησης.

Ο διδάσκων