Αποτελέσματα Δηλώσεων Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Μπορείτε στον παρακάτω σύνδεσμο να δείτε τα αποτελέσματα των δηλώσεών σας στα εργαστήρια του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

https://moodle.teithe.gr/mod/folder/view.php?id=47436