ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΙ

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Καταλογογράφηση ΙΙ να μπουν σήμερα Δευτέρα (από 6 έως 9 μμ) στην παρακάτω διεύθυνση και να δηλώσουν ξανά τις ομάδες του εργαστηρίου λόγω αλλαγής ώρας στη 2η ομάδα.
https://moodle.teithe.gr/mod/choice/view.php?id=47454
Α’ ομάδα Δευτέρα 10πμ έως 12μμ αίθουσα zoom 102 Χριστοδούλου
Β’ ομάδα Δευτέρα 5μμ έως 7 μμ αίθουσα zoom 102 Ντόμπρος