ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Τα μαθήματα που κάνουν οι έκτακτοι καθηγητές κυρία Βαρδακώστα και κύριος Παλούκης όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ξεκινούν από Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
Σε ότι αφορά την κυρία Γαϊτάνου θα ενημερωθείτε εντός της ερχόμενης εβδομάδας.
Για τα συγκεκριμένα μαθήματα των εκτάκτων θα γίνουν συμπληρωματικά μαθήματα.
Σε ότι αφορά στην δεύτερη κατηγορία εκτάκτων που αναγράφεται στο πρόγραμμα ως “διδάσκων” αναμένουμε τις αποφάσεις του ΔΙΠΑΕ εντός της
ερχόμενης εβδομάδας.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Βαλεντίνη Καμπατζά