Εξέταση στις Βάσεις Δεδομένων στο πλαίσιο της εμβόλιμης εξεταστικής του Χειμ. ’20-’21

Μπορείτε να δείτε το υλικού του μαθήματος και τη σχετική ανακοίνωση για την εξέταση στο Moodle: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350