Ανακοίνωση για το μάθημα “Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων”

Η αναπλήρωση στο μάθημα “Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9/12, στις 17:30, στο room 103