Μαθήματα πληροφορικής την τρέχουσα εβδομάδα 4/1-8/1

Τα μαθήματα ΤΕΠλ1, Επ. Δίκτυα, Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα τις ημέρες ΠΕ 7/1 και ΠΑ 8/1.

Μπορείτε να προετοιμάσετε ερωτήσεις για τις εργασίες σας ή γενικές απορίες για τις εξετάσεις.