Ανακοίνωση για το μάθημα “Υπηρεσίες Πληροφόρησης”

Παρακαλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμβόλιμη εξεταστική Ιανουαρίου 20-21 να ενημερωθούν για την ύλη της εξέτασης και για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3324

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές άνω του 8ου εξάμηνου.
Μαργαρίτα Χατζηλία
hatzilia@ihu.gr