Τεχνολογίες Ιστού – Αναπλήρωση της Παρασκευής των ομάδων Α και Β (τροποποίηση λόγω της έναρξης του μαθήματος ΠΟΛΙΤΠΛ)

Έχει τροποποιηθεί η ανακοίνωση στο Moodle για τα μαθήματα της ΠΑ για τις ομάδες Α και Β, μπορείτε να δείτε την τροποποιημένη ανακοίνωση εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356

Η τροποποίηση έγινε λόγω της έναρξης του μαθήματος Πολιτική της Πληροφορίας.