ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ¨ ΚΑΙ “ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το σύστημα για τη συμπλήρωση των αιτήσεων για τη συμμετοχή σας στα μαθήματα “Διαχείριση της Γνώσης” και “Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας” θα παραμείνει ανοικτό ως την Τρίτη 26-1-2021.

Δρ. Πανωραία Γαϊτάνου