Νέα ανακοίνωση για το μάθημα ΤΕΠλ1 και Εισαγωγή στην Πληροφορική την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε στο Moodle των εξετάσεων τη νέα ανακοίνωση (με ώρα ανακοίνωσης: 16:00) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18