ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ -INVITATION 1ER SALON VIRTUEL DES ETUDES EN FRANCE

Περισσότερες πληροφορίες: https://salonetudes.ifg.gr/el/