Αναπλήρωση για το μάθημα “Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες”

Αναρτήθηκε στο moodle ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση των μαθημάτων

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης