Βαθμολογίες σε Πυθία για τα μαθήματα πληροφορικής

Έχουν μεταφερθεί στο σύστημα Πυθία οι βαθμολογίες των μαθημάτων από το Moodle. Σας παρακαλώ να ελέγξετε ότι δεν υπήρξαν λάθη κατά τη μεταφορά. Τα μαθήματα είναι τα παρακάτω:

 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ -Θ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ -Ε
 • Τεχνολογίες Ιστού
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ -Θ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ -Ε
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -Θ
 • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -Ε
 • ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Θ
 • ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Ε
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Θ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ -Ε