Προκήρυξη ειδίκευσης Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ

Μπορείτε να δείτε ως συνημμένο την προκήρυξη για την ειδίκευση Διερμηνείας του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης του ΑΠΘ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 15 Μαΐου 2021.