Πληροφορίες για την αξιολόγηση των μαθημάτων πληροφορικής για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021


Έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες αξιολόγησης για τα παρακάτω μαθήματα που αφορούν μόνο όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πλαίσιο της εμβόλιμης (δηλαδή φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει όλα τα έτη φοίτησης).

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική
Υλικό μαθήματος: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3309
Λεπτομέρειες αξιολόγησης: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18

• Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα
Υλικό μαθήματος: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356
Λεπτομέρειες αξιολόγησης: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21

• Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων
Υλικό μαθήματος: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3378
Λεπτομέρειες αξιολόγησης: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=22


Για τα παρακάτω μαθήματα που είναι του εαρινού εξαμήνου, θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες εξέτασης εντός της εβδομάδας, ενώ θα δοθούν και προφορικές διευκρινίσεις στις ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων αυτής της εβδομάδας.

Βάσεις Δεδομένων
Υλικό μαθήματος: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350
Λεπτομέρειες αξιολόγησης: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές
Υλικό μαθήματος: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3326
Λεπτομέρειες αξιολόγησης: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19