Έναρξη εξαμήνου

Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
αποφάσισε τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου 2021-22 να ξεκινήσουν την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

εκ της Γραμματείας

Παν. Παπανίκος

τηλ. επικοιν. 2310-013185