Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ: Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθήματος

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ: Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθήματος στο Moodle των εξετάσεων εδώ: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19