Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων, Τ. Εφ. Πληρ Ι, Εισ. στην Πληροφορική

Για τη συμμετοχή των φοιτητών που πρόκειται να εξεταστούν στο πλαίσιο της εμβόλιμης στα παρακάτω μαθήματα, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αντίστοιχης ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδο του εαρινού 2020 – 2021.

Σε κάθε μάθημα παρατίθεται η σχετική διεύθυνση στο Moodle των εξετάσεων, στην οποία μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη αίτηση-δήλωση.

• Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21

• Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=22

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18